Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv

Dessa seminarier är enbart för Varbergs kommuns medarbetare.

Halvdag med seminarier 6/12

Folkets hus, Varberg

12.30 – 13.00 Registrering
13.00 – 13.15 Introduktion
13.15 – 14.30 Pontus Wärnestål, Service Design Director, inUse/HH – Hälsoinnovation och digitalisering genom tjänstedesign
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 16.30 Mats Rundkvist, konsult inom välfärdsteknologi och kommunal e-hälsa – Hur hanterar vi ny teknik och de etiska dilemman som uppkommer? Arbetsmetoder, teknik och etiska förutsättningar

Anmälan

 

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv 5/10

Detta seminarium hålls för anställda vid Individ och familjeomsorgen i Varbergs kommun.

5/10 – Folkets hus, Varberg
9.00 -10.00 Pontus Wärnestål, Service Design Director, inUse/HH – Hälsoinnovation och digitalisering genom tjänstedesign
10.00- 10.30 Fika
10.30-12.00 Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland, Emma Börjesson, projektkoordinator Hälsoteknikcentrum Halland – Välfärdsteknik utifrån ett normkritiskt tänkande samt framtidens vård och omsorg
med hemmet som bas
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Diskussion i fokusgrupp – Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införande och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltning

Anmälan för seminariet är nu stängd.

 

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv 21/9 och 27/9

Dessa två seminarium hålls för anställda vid Vård och omsorg i Varbergs kommun. 

21/9 – Folkets hus, Varberg

9.00 -10.00 Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland, Emma Börjesson, projektkoordinator Hälsoteknikcentrum Halland – Välfärdsteknik utifrån ett normkritiskt tänkande samt framtidens vård och omsorgmed hemmet som bas
10.00- 10.30 Fika
10.30 – 12.00 Mats Rundkvist, konsult inom välfärdsteknologi och kommunal e-hälsa – Hur hanterar vi ny teknik och de etiska dilemman som uppkommer? Arbetsmetoder, teknik och etiska förutsättningar
12.00 – 13.00 Lunch för alla deltagare
13.00 – 16.00 Diskussion i fokusgrupp – Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införande och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltning

27/9 – Folkets hus, Varberg

9.00 -10.00 Pontus Wärnestål, Service Design Director, inUse/HH – Hälsoinnovation och digitalisering genom tjänstedesign
10.00- 10.30 Fika
10.30 – 12.00 Mats Rundkvist, konsult inom välfärdsteknologi och kommunal e-hälsa – Hur hanterar vi ny teknik och de etiska dilemman som uppkommer? Arbetsmetoder, teknik och etiska förutsättningar
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Diskussion i fokusgrupp – Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införande och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltning

Anmälan för seminarierna är nu stängd.