Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv

Förmiddagen består av seminarier och efter lunch kommer utvalda deltagare att delta i fokusgrupper. De som deltar i fokusgrupperna kommer att tillfrågas i god tid. Fokusgrupperna är en del av ett forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad och urvalet görs för att få en bred, representativ grupp. Varje fokusgrupp kommer att bestå av 30 personer.

Dessa seminarier är enbart för Varbergs kommuns medarbetare.

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv 21/9 och 27/9

Dessa två seminarium hålls för anställda vid Vård och omsorg i Varbergs kommun. Anmäl dig nedan till ett av tillfällena.

21/9 – Folkets hus, Varberg

9.00 -10.00 Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland, Emma Börjesson, projektkoordinator Hälsoteknikcentrum Halland – Välfärdsteknik utifrån ett normkritiskt tänkande samt framtidens vård och omsorgmed hemmet som bas
10.00- 10.30 Fika
10.30 – 12.00 Mats Rundkvist, konsult inom välfärdsteknologi och kommunal e-hälsa – Hur hanterar vi ny teknik och de etiska dilemman som uppkommer? Arbetsmetoder, teknik och etiska förutsättningar
12.00 – 13.00 Lunch för alla deltagare
13.00 – 16.00 Diskussion i fokusgrupp – Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införande och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltning

Anmälan för seminariet den 21/9 är nu stängd. Välkommen att anmäla dig till nästa seminarietillfälle den 27/9.

27/9 – Folkets hus, Varberg

9.00 -10.00 Pontus Wärnestål, Service Design Director, inUse/HH – Hälsoinnovation och digitalisering genom tjänstedesign
10.00- 10.30 Fika
10.30 – 12.00 Mats Rundkvist, konsult inom välfärdsteknologi och kommunal e-hälsa – Hur hanterar vi ny teknik och de etiska dilemman som uppkommer? Arbetsmetoder, teknik och etiska förutsättningar
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Diskussion i fokusgrupp – Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införande och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltning

Anmälan

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv 5/10

Detta seminarium hålls för anställda vid Individ och familjeomsorgen i Varbergs kommun.

5/10 – Folkets hus, Varberg
9.00 -10.00 Pontus Wärnestål, Service Design Director, inUse/HH – Hälsoinnovation och digitalisering genom tjänstedesign
10.00- 10.30 Fika
10.30-12.00 Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland, Emma Börjesson, projektkoordinator Hälsoteknikcentrum Halland – Välfärdsteknik utifrån ett normkritiskt tänkande samt framtidens vård och omsorg
med hemmet som bas
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Diskussion i fokusgrupp – Etiska aspekter, möjligheter och utmaningar vid införande och användning av välfärdsteknik inom socialförvaltning

Anmälan