Närvarorapport

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). ESF kräver motfinansiering i form av arbetstid från samverkansparterna. Administrativt kräver det individuella tidrapporter från samtliga deltagare som tagit del av HICube Kompetenta vårdens seminarier, workshoppar eller andra evenemang. Statistiska centralbyrån (SCB), som sköter statistikinsamling för ESF, kräver personnummer på deltagarna samt nedlagd arbetstid och signatur från närmaste chef.

Dessa personuppgifter lagras inte i något digitalt register hos projektägaren för HICube Kompetenta vården.

Närvarorapport för deltagare i PO 1 projekt