Verksamhet

samverkanslogotyper-2

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som syftar till att försätta Halland i främsta ledet för hälsoinnovation och bli ledande inom hälsa och sjukvård.

HICube Kompetenta vården finansieras av Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland samt de halländska kommunerna i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.

Projektet ska tillsammans med samverkansparter skapa lärande och kunskap inom hälsoinnovationsområdet för att möta framtidens utmaningar i form av åldrande befolkning, ökande kostnader och rekryteringsproblematik.

Fondsamverkan

En av grundbultarna i HICube-projekten är samverkan och till stor del fondsamverkan. Det ESF-finansierade Kompetenta vården och det ERUF-finasierade Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som finns på Hälsoteknikcentrum Halland, ska samverka kring kunskaper, kontakter och innovationer. HICube-projekten ska tillsammans möjliggöra events, workshops och möjligheter för sina samverkansparter och den halländska regionen.