Projektorganisation

Projektgruppen består av:

Styrgrupp

Styrgruppen består av nyckelpersoner från samverkansparterna Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Anders Nelson, akademichef, Akademin för Hälsa och välfärd

Magnus Clarin, akademichef, Akademin för Informationsteknologi

Lillemor Berglund, socialchef Kungsbacka kommun

Jennie Vidal, Förvaltningschef för hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun