Aktiviteter och projekt

Inom projektet HICube Kompetenta vården har vi flera pågående processer och flera som kommer startas inom en snar framtid.

Följande insatser och delprojekt är påbörjade:

Seminarier

Trygg hemtjänst

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv

Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst

Trygg motivation och inspiration

Mindfulness på nätet – verktyg för primärvården

Välmående ger resultat – att mäta preventiva insatsers impact

Från datorisering till digitalisering