Second Health Innovation Day

En mötesplats för hälsoinnovation mellan vision och vardag.

HiCube Kompetenta vården och Hälsoteknikcentrum Halland bjuder in till Second Health Innovation Day den 12 oktober i Högskolehallen som ligger i hus I, på Högskolan i Halmstad!

Konferensen är en mötesplats där du har möjlighet att inspireras, knyta kontakter och byta erfarenheter. Tillsammans utvecklar vi vård och omsorg.

Hur kan hälsoinnovation förverkliga visioner? Hur förändrar hälsoinnovation vardagen för användaren, medarbetaren och organisationen? Konferensen riktar sig till dig som arbetar med vård och omsorg inom kommun, region, akademi och näringsliv.

Dagens innehåll

Darja Isaksson är vår huvudtalare och kommer att diskutera samhällsförändring, digitalisering och framtiden. Darja är forskare, föreläsare och har startat två mediebyråer. Förutom allt detta så är hon även medlem i regeringens innovationsråd och utnämndes av Veckans affärer till mäktigaste opinionsbildare 2016.

Till dagen kommer även Marie Parlerius och Måns Arnrup från Region Halland att berätta om projektet Framtidens vårdinformationssystem.

Mer information kommer snart, håll utkik!

Anmäl dig på www.hh.se/healthinnovationday

Filmen från First Health Innovation Day.