Second Health Innovation Day

En mötesplats för hälsoinnovation mellan vision och vardag.

HiCube Kompetenta vården och Hälsoteknikcentrum Halland bjuder in till Second Health Innovation Day den 12 oktober!

Konferensen är en mötesplats där du har möjlighet att inspireras, knyta kontakter och byta erfarenheter. Tillsammans utvecklar vi vård och omsorg.

Hur kan hälsoinnovation förverkliga visioner? Hur förändrar hälsoinnovation vardagen för användaren, medarbetaren och organisationen?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med vård och omsorg inom kommun, region, akademi och näringsliv.

Mer information om programmet kommer snart.

Anmäl dig på www.hh.se/healthinnovationday

Filmen från First Health Innovation Day.