Närvarorapporten – så här gör du och varför

Medfinansiering

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). ESF kräver motfinansiering i form av arbetstid från samverkansparterna. Administrativt kräver det individuella tidrapporter från samtliga deltagare som tagit del av HICube Kompetenta vårdens seminarier, workshoppar eller andra evenemang. Statistiska centralbyrån (SCB), som sköter statistikinsamling för ESF, kräver personnummer på deltagarna samt nedlagd arbetstid och signatur från närmaste chef.

Dessa personuppgifter lagras inte i något digitalt register hos projektägaren för HICube Kompetenta vården.

Så här gör du:

 1. Öppna excel-filen.
 2. Fyll i ditt namn, personnummer (tolv siffror), arbetsgivare och din arbetsgivares organisationsnummer. Välj månad och år i rullisten (de gula fälten).
 3. Fyll i aktivitet eller aktiviteter (workshop, seminarium eller liknande) du deltagit i och antalet timmar på rätt datum.
 4. Skriv ut rapporten.
 5. Signera rapporten (använd kulspetspenna med blått bläck).
 6. Avslutningsvis ska din närmaste chef signera och skriva ett namnförtydligande (använd kulspetspenna med blått bläck).
 7. Lämna på plats vid ett utbildningstillfälle eller skicka det signerade originalet per post till:Högskolan i Halmstad
  att. Greger Lindquist
  Box 823
  301 18 HALMSTAD

Ladda ner närvarorapporten här.

OBS! ESF godkänner inte inscannade eller kopierade närvarorapporter, endast original.