Trygg hemtjänst

Process/metoder

Under delprojektets analysfas har tre metoder använts: arbetsklimatsundersökning, deltagande observation samt två workshoppar med den samlade personalen från två hemtjänstgrupper. Efter de inledande workshopparna skapades ett flertal utvecklingsgrupper för att ta workshopresultatet vidare.

För att underlätta implementering har projektet genomfört kompetensutvecklingsworkshoppar med chefer och personal.

 

Kontaktperson HICube Kompetenta vården
Mats Holmqvist och Marta Cuesta

Projektet Trygg hemtjänst genomförs i samarbete mellan HICube Kompetenta vården och Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning. Projektet involverar två hemtjänstgrupper och ska leda till nya kunskaper i utvecklingen av vård och omsorg för att bättre kunna tillgodose kundens behov.

Syftet för delprojektet Trygg hemtjänst är att involvera personalen i att analysera sitt arbete och skapa idéer som kan utveckla nya arbetssätt med, eller utan, tekniskt stöd. Det långsiktiga målet är att påverka kundtryggheten i hemtjänsten och skapa en mer kreativ och innovativ miljö på hemvårdsförvaltningen som ger ett större värde för kunden.

 • rickard

  Tack alla deltagare för två givande workshoppar!

  Nu vill vi gärna veta vad ni tyckte.
  Vad var bra?
  Vad var mindre bra?

  //Rickard