Jämställdhet

Ett viktigt uppdrag i ett EU-projekt är att arbete med jämställdhetsperspektiv.

HICube Kompetenta vården arbetar för att ha ett jämställdhetsperspektiv som röd tråd genom utvecklingsarbetet. Docent Marta Cuesta, lektor i sociologi, är ansvarig för jämställdhetsarbetet inom projektet.

Ett aktivt jämställdhetsarbete kan bidra till sektorns utveckling, exempelvis hur genderperspektiv kan omsättas konkret för att främja en innovativ och utvecklande organisationskultur.

En metod i detta arbete är kartläggning, analys, utbildning och insatser efter 4R-metoden.